Aika ehkäistä

Rokotuksilla tuetaan tilan muita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ja eläinten hyvinvointia. Samaan aikaan on kuitenkin tärkeää, että tilan toimintarutiinit, eläinten olosuhteet ja ruokinta sekä tilan hygienia ovat korkealla tasolla tukemassa eläinten lihan ja maidon tuotannon laatua.

katso video

ALOITA MUUTOS

Kuluttajien lisääntynyt mielenkiinto turvallisimpiin elintarvikkeisiin ja niiden tuotantotapaan, ohjaa nykyaikaisen nautakarjatilan toimintaa. Tuottajalle on luonnollista ottaa huomioon arkipäivän terveyttä edistävät ja ennaltaehkäisevät keinot.

Vastuullisesti toimivat karjanomistajat päivittävät toimintatapojaan vastaamaan yhteiskunnan lisääntyviä laatuvaatimuksia.

AIKA ROKOTTAA

”AIKA ROKOTTAA” on sivusto, joka jakaa tietoa karjanomistajille siitä, miten rokotteita käytetään tehokkaasti ja terveyttä edistävästi välineenä korkealaatuisen lihan ja maidon tuotannossa. Ohjelman saavutettavia etuja ovat vasikoiden suojaus rokottamalla esim. ripulia ja hengitystieinfektioita vastaan – hyötyjä, jotka johtavat lisääntyneeseen päiväkasvuun, alhaisempaan poikimisikään ja suurempaan maidontuotantoon hieholla.

MIKSI ROKOTTAA?

Rokotteet auttavat eläintä kehittämään immuniteetin infektioille. Rokotteesta ei jää lääkejäämiä eläimeen ja näinollen varoajan kanssa ei ole ongelmia.

ENNALTAEHKÄISYN ETU

Nautatilan säännöllinen rokotusohjelma vahvistaa olennaisesti ennaltaehkäisevää toimintaa. Rokottamalla saavutettavia etuja ovat taloudellisen tilanteen parantuminen, terveemmät eläimet, laadukkaammat elintarvikkeet ja parempi tuottavuus. Rokotteista saatu tieto perustuu tieteellisiin tutkimustuloksiin sekä säännöllisen rokotusohjelman kokemuksiin.


OTA YHTEYTTÄ

Aika rokottaa on MSD Animal Healthin sivusto

Kysy nautaeläinten rokotteista,
lähetä sähköpostia
info_ah_finland@merck.com


OPI UUTTA TÄNÄÄN, OTA KÄYTTÖÖN HUOMENNA

NAUTAELÄINSAIRAUDET

MSD Animal Healthin tavoite on eläinten terveys ja tuottavuus. Rokottaminen suojaa nautaeläimiä erityisiä sairauksia vastaan ja pitää eläimet terveinä. Lue lisää yleisimmistä sairauksista, joita voidaan ennaltaehkäistä rokottamalla.

Ota yhteyttä eläinlääkäriisi saadaksesi tietoa rokoteohjelmasta.

Vasikkaripuli

Vasikat sairastuvat ripuliin yleensä alle kuukauden iässä ja ripuli on vasikoiden yleisin kuolinsyy1. Yleisimmät taudinaiheuttajat ovat rotavirus, koronavirus, E. coli -bakteeri ja kryptosporidit. Tiloilla voi olla yksi tai useampi sairastunut eläin, joskus jopa kaikki eläimet voivat saada tartunnan ja sairastua2 Pikkuvasikat ovat herkkiä sairastumaan ensimmäisten elinviikkojen aikana ja monet tekijät vaikuttavat vasikoiden sairastuvuuteen3. Tärkeitä tekijöitä ovat ternimaidon käyttö ja -laatu, hygienia, tilaympäristö, sää ja stressi. Rokotettu vasikka saa ternimaidosta suojaavia vasta-aineita rotavirusta, koronavirusta ja E. coli:a vastaan.
Lisää ternimaidon käytöstä (video englanniksi)

Hengitystietulehdukset

Keuhkotulehdus tai hengitystieinfektio (BRD) on yli kuukauden ikäisten vasikoiden yleisin sairaus. Keuhkojen rakenne voi vahingoittua pysyvästi ja tällä on suuri merkitys vasikoiden terveyteen ja kasvuun. Eläimen tuotantokyky voi olla toipumisesta huolimatta laskenut koko loppuelämän ajan4. Rokottaminen suojaa vasikkaa yleisimmiltä keuhkosairauksilta. Muita ennaltaehkäiseviä, vastustuskykyä parantavia toimenpiteitä ovat ruokinnan parantaminen, stressin vähentäminen, hygienian ja vasikan elinympäristön parantaminen.

Klostridit

Lampaiden ja nautojen klostridi-infektion aiheuttaa kymmenien eri bakteerien joukko, joita esiintyy lannassa, maaperässä, rakennuksissa ja jopa suoliston soluissa. Muutokset ruokinnassa ja hoidossa tai stressi voi johtaa siihen, että bakteerit alkavat lisääntyä ja tuottaa toksiineja (myrkkyjä). Toksiinit leviävät nopeasti ja voivat aiheuttaa kuolemanvaaran, jopa yhden päivän sisällä. Klostridien aiheuttamia sairauksia ovat esim. ritinärutto, jäykkäkouristus, botulismi ja enterotoksemia (akuutti suolistosairaus). Nopean taudin etenemisen johdosta sairaus on vaikeahoitoinen. Rokotuksella voidaan ennaltaehkäistä klostridien aiheuttamia sairauksia.

Pälvisilsa

Pälvisilsa on silsasienen aiheuttama ihotauti. Iholla on pyöreitä, karvattomia alueita, jotka usein esiintyvät pään tai kaulan alueella. Taudin aiheuttamat ihon arvet voivat näkyä eläimen vuodassakin teurastuksen jälkeen. Pälvisilsa saattaa vaikuttaa myös eläimen kasvuun ja tuotokseen. Tarunta voi levitä ihmisiin, jotka työskentelevät sairaan eläimen lähellä. Pälvisilsa on työläs hoitaa. Sienen itiöt ovat vastustuskykyisiä ja oireet voivat kestää kuukausia. Pälvisilsa leviää kosketustartuntana eläimestä toiseen. Tartunnan ennaltaehkäisyssä on tärkeää desinfioida eläimen ympäristö ja navettarakenteet.

Utaretulehdus

Utaretulehdus kehittyy, kun maitotiehyt infektoituu eli tulehtuu bakteerien tai hiivasienten vaikutuksesta. Staphylococcus aureus on yleinen utaretulehduksen aiheuttajabakteeri. Tulehdus voi kehittyä vaikeahoitoiseksi jatkuvaksi eli krooniseksi infektioksi. Harvoissa tapauksissa infektio voi aiheuttaa kuolioisen utaretulehduksen. E. coli on yleisesti esiintyvä bakteeri, joka voi joissakin tilanteissa olla eläimelle haitallinen. Infektion kehittyminen voi olla vaihtelevaa: Osa naudoista sairastuu akuutisti korkeaan kuumeeseen ja voimakkaisiin utareoireisiin, jotka voivat johtaa naudan kuolemaan.

Referenser

1. USDA, 2007, Dairy, part 1: Reference of Dairy Cattle Health and Management Practices in the United states, USDA-APHISVS, CEAH, #N480.1007. National Animal Health Monitoring System, Fort Collins, CO.

2. Bartels, C.J.M., Holzhauer, M., Jorritsma, R., Swart, W.A.J.M., Lam, T.J.G.M.,2010. Prevalence, prediction and risk factors of enteropathogens innormal and non-normal faeces of young Dutch dairy calves. Prev. Vet.Med. 93, 162–169.

3. Lorenz, I., Fagan, J., More, S.J., 2011. Calf health from birth to weaning. II.Management of diarrhoea in pre-weaned calves. Irish Vet. J. 64, 9

4. Bach A., 2011, Associations between several aspects of heifer development and dairy cow survivability to second lactation, J. Dairy Sci. 94 :1052–1057.

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

”Aika rokottaa” Kysymyksiä ja vastauksia

Miksi rokottaminen kannattaa?
VASTAUS: Rokotus ennaltaehkäisee eläinten ja ihmisten sairauksia. Tämä vaikuttaa tilan tuottavuuteen, koska terveet eläimet tuottavat enemmän lihaa ja maitoa kuin sairaat eläimet. Taudinaiheuttajien vastauskyky antibiooteille on maailmassa suuri ongelma. Sairauksien ennaltaehkäisy vähentää antibioottien käyttöä ja sitä kautta taudinaiheuttajien vastustuskyvyn kehittymistä. Eläinsuojelunäkökulmasta katsottuna on tärkeää suojella eläintä sairastumiselta.

Kuinka rokotteet toimivat?
VASTAUS: Rokotteet ovat yksinkertaisia ja tehokkaita. Ne aktivoivat puolustusjärjestelmää tuottamaan vasta-aineita ilman sairastumista. Räätälöity rokotusohjelma voi koostua yhdestä tai useasta rokotteesta riippuen mitä sairauksia vastaan on ajankohtaista rokottaa.

Kuinka kauan rokote on voimassa?
VASTAUS: Rokotteen antaman suojan kestoon vaikuttaa moni asia, joten yksiselitteistä vastausta ei voi antaa. Kunkin rokotteen antaman suojan kesto tulee tarkastaa rokotteen pakkausselosteesta.

Onko rokotteen anto epämiellyttävää?
VASTAUS: Rokotteet sisältävät vain pienen määrän liuosta. Antokertojen määrä on vähäinen verrattuna lääkkeiden antamiseen, joita annetaan useita kertoja peräkkäin. Rokotteiden antaminen on myös nopea toimenpide, joten sitä ei voine pitää hyvin epämiellyttävänä eläimen kannalta. Yksilöllisiä eroja toki on, aivan kuten meissä ihmissäkin.

Voiko teuraseläimissä olla rokotejäämiä?
VASTAUS: Ei, rokote imeytyy antokohdasta lyhyen ajan kuluessa ja hajoaa solujen vaikutuksesta

Pitäisikö kaikki tilan eläimet rokottaa?
VASTAUS: Eläinrokotteita käytetään eläinryhmittäin, jolloin on hyvä rokottaa kaikki tietyissä ryhmissä olevat eläimet, esim. kaikki kantavat lehmät ja hiehot, jos tilalla on esiintynyt vasikkaripulia. Tämä pienentää infektiopainetta tilalla. Jos tilalla on ongelmana hengitystietulehdukset, tulee kaikki tilalla olevat vasikat rokottaa. Keskustele eläinlääkärisi kanssa tilasi rokotusohjelmasta.

Kuinka nopeasti rokote vaikuttaa?
VASTAUS: Täysi rokotusvaste saavutetaan tavallisesti 14 päivän kuluessa. Tiettyjä rokotteita tulee antaa kaksi kertaa esim. kolmen viikon välein ja teho saavutetaan n. 14 päivän jälkeen viimeisestä rokotuksesta. Rokotteen teho tilalla riippuu siitä, kuinka nopeasti infektiopainetta saadaan pienennettyä. Hengitystiesairaustapauksissa rokotteen teho on mitattavissa tavallisesti 6-12 kuukauden päästä.

Kuinka rokottaminen vaikuttaa tilan talouteen?
VASTAUS: Terveet eläimet tuottavat enemmän. Vasikoilla, jotka ovat terveitä eivätkä kärsi ripulista, on pienempi kuolleisuus, lisääntynyt kasvu ja pienempi alttius kohdata muita sairauksia. Rokottamisella vältetään sairastumisesta johtuvia lääkekuluja tai lyhennetään sairastuneen eläimen hoitoaikaa.
Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä eläinlääkäriisi tai MSD Animal Healthin edustajaan.
Yhteystiedot

Kuinka rokote suojaa eläintä?
VASTAUS: Rokotetut eläimet voivat ja kasvavat paremmin. Rokotteet suojaavat eläintä sairauksilta tai vähentävät sairauden oireita ja niillä on myönteinen vaikutus maidon-ja lihantuotantoon.

Miten rokotteen tehoa voi selvittää?
VASTAUS: Kysy omalta eläinlääkäriltäsi, millä tavalla kunkin rokotteen tehoa voi selvittää. Keskustele kunkin rokotteen seurantamittareista, joita on helppo seurata vuosittaisella terveydenhuoltosuunnitelmakäynnillä.

Mitä tulee tietää ennen rokottamisen aloittamista?
VASTAUS: Keskustele eläinlääkärisi kanssa, taudinmäärityksestä tilallasi. Laboratoriotutkimukset sekä oikea taudin määritys ovat avainasemassa.

Mistä saan eläinten rokotteet?
VASTAUS: Rokotteet ovat reseptivalmisteita. Kysy eläinlääkäriltäsi lisätietoa.

Mitä sairauksia vastaan rokotetaan?
VASTAUS: Suomessa rokotetaan vasikkaripulia, keuhkotulehdusta, pälvisilsaa ja utaretulehdusta vastaan.

Mitä rokote maksaa?
VASTAUS: Kysy eläinlääkäriltäsi hinta-arviota, mitä tilasi eläinten rokotukset maksavat.

Mitä jos rokote ei toimikaan tyydyttävällä tavalla?
VASTAUS: Ota yhteyttä eläinlääkäriisi tai rokotteen valmistajaan ja keskustele heidän kanssaan, miten rokotteen tulisi toimia. Tarvittaessa tulee tehdä rokotteen tehon puute-ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tai valmistajalle.

Onko rokottaminen vaarallista?
VASTAUS: Kuten kaikki lääkkeet, rokotukset voivat aiheuttaa haittavaikutuksia. Haitat voivat vaihdella paikallisesta pistoskohdan turvotuksesta allergiseen, vakavaan reaktioon. Seuraa pakkasselosteen ohjetta tarkasti ja vaihda neulaa jokaisen rokotettavan eläimen välillä.

Mitä jos eläimeni saa haittavaikutuksen rokotteesta?
VASTAUS: Ota yhteyttä eläinlääkäriisi tai rokotteen valmistajaan. Haittavaikutuksesta tulee tehdä ilmoitus Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle tai valmistajalle.

Onko rokottamisella huonoja puolia?
VASTAUS: Ei oikeastaan. Jotta voidaan rokottaa oikeaa sairautta vastaan, tulee ensin määrittää oikea tauti. Väärä käsittely, huono hygienia ja liian pieni ternimaitoannos ripulirokotteen kohdalla voi vaikuttaa osaltaan siihen, että rokotussuoja jää puutteelliseksi.

Voiko rokotus levittää sairautta?
VASTAUS: Ei. Rokote koostuu joko heikennetyistä tai tapetuista antigeeneistä, jotka herättää immuunipuolustuksen toimimaan. Rokotettu eläin ei voi levittää sairautta muihin eläimiin.

Onko rokottaminen vahingollista ihmisille ja ympäristölle?
VASTAUS: Ei, päinvastoin! Rokotteet ovat biologista materiaalia ja sisältävät vaarattoman version mikro-organismeja, jotka suojaavat eläintä. Elimistö tuottaa vasta-aineita tietylle infektiolle. Rokotettu eläin muodostaa tehokkaan suojan kyseessä olevalle tartunnalle. Näin voidaan välttää sairastuminen tai lieventää sairastumisen oireita ja vähentää antibioottien käyttöä.

Kuinka rokote annetaan?
VASTAUS: Eri rokotteilla voi olla erilaiset antotavat. Rokote joko pistetään ihon alle tai lihakseen tai tiputetaan nenään. On tärkeää antaa rokote oikealla tapaa. Kysy tarvittaessa lisää eläinlääkäriltäsi.

Kuinka rokotteet säilytetään?
VASTAUS: Rokotteet säilytetään jääkaapissa. Lue pakkausseloste huolellisesti ja seuraa ohjeita. On tärkeää, että rokote säilytetään asianmukaisesti, väärä säilytys voi heikentää tehoa. Seuraa ja kirjaa ylös rokotejääkaapin lämpötilat säännöllisesti.

YHTEYSTIEDOT

MSD Animal Health
Keilaranta 3, 02151 ESPOO
010 2310 750